Plågan ska användas för utställningar

Den gamla kvarnen Plågan i södra Visby har sålts för 605 000 kronor till Johan Gate som var beredd att betala mest.

Fastigheten har varit ute på öppna marknaden och 13 budgivare gav sammanlagt 34 olika bud med en spännvidd på mellan 1 och 605 000 kronor. Det finns en detaljplan som kraftigt begränsar användandet av byggnaden som är i så dåligt skick att mäklaren inte kunde erbjuda någon invändig visning. 

Kvarnen ligger i ett parkområde och inom riksintresset för totalförsvaret, längst ut på klintkanten ovanför Lantmännens fastighet och hamnen i Visby.

Köparen har förklarat att fastigheten ska renoveras och användas som en utställningslokal. 

– Jag hoppas att köparen skapar en högre attraktionskraft till kvarnen än den är idag, säger Karl-Johan Boberg (C) ordförande i tekniska nämnden. 

Länk till originalartikel:
https://helagotland.se/artikel/plagan-ska-anvandas-for-utstallningar/7rk3mwvl