Våra affärsområden

Gate Group består av flertalet bolag som alla verkar inom tre affärsområden; besöksnäringen, kommersiella lokaler och bostadshus (hyres- och bostadsrätter).