Nu är grunden lagd för 128 nya lägenheter på Gotland

Detta är en artikel från Gå till helagotland.se

Bottenplattorna är gjutna i Klintehamn och Hemse, vilket innebär att Johan Gate fullföljt första delen i det unika avtal som ska ge Gotland 128 nya lägenheter inom ett par år. ”Med gotländska mått mätt är det här ett väldigt stort projekt”, säger Johan Gate.

Det var redan i april 2018 som det stod klart att Johan Gates bolag Österled Fastighets AB vunnit Region Gotlands dubbla markanvisning, vilken var den första i sitt slag på ön. Syftet med lösningen är att från regionens håll få privata aktörer att bygga bostäder på mindre attraktiva orter, i det här fallet Hemse och Klintehamn. I utbyte fick Österled Fastighets AB rätt att bebygga den mer attraktiva tomten Kopparslagaren 1 på Terra Nova i Visby.

Avtalet har dock kommit med en del villkor, bland annat att Johan Gate måste påbörja bygget av hyresrättslägenheterna på landsbygden innan han får sätta spaden i jorden på Terra Nova. Detta har nu skett, då bottenplattorna är gjutna såväl i Klintehamn och Hemse. Johan Gate berättar att han är glad att projektet kommit igång, men att han är kritisk till hur tidsplanen lagts upp av regionen i avtalet.

– Det blir ett moment 22 för mig i och med att jag måste komma igång med bygget här i Klintehamn och i Hemse, samtidigt som det är bostadsrätterna på Terra Nova som kommer att finansiera hela projektet. Det blir lite omvänt, vilket gör det svårt med finansieringen och leder till att jag får punga ut med pengar själv. Det blir ju också svårt för mäklaren att sälja lägenheter i Visby när vi inte vet när vi får tillgång till tomten där, säger han, men tillägger också:

– Det är första gången regionen gör på det här sättet, så man får ha lite förståelse för att allt inte fungerar perfekt. 

När regionstyrelsen sammanträdde på onsdagen röstade man igenom en försäljning av marken på Terra Nova till Johan Gate. Nu ska ärendet även godkännas i fullmäktige innan han kan påbörja bygget där. Totalt handlar det där om 78 bostadsrätter och 24 hyresrätter. I Klintehamn och Hemse rör det sig om 22 respektive 4 hyresrätter. 

– Nu kommer projekten i Klintehamn och Hemse att pausas medan vi väntar på att få fler av bostadsrätterna i Visby sålda. I dagsläget är ett 20-tal sålda, och vi måste sälja fler innan vi kan gå vidare med de andra byggnationerna. 

Totalt sett kommer de tre byggprojekten att kosta omkring 300 miljoner kronor, och Johan Gate hoppas att alla ska stå färdigbyggda under det första halvåret 2023. 

– Men det är under förutsättning att allt går som på räls från och med nu. 

Skrivet av Emil Lundberg för Helagotland.se

Gå till originalartikeln ›