Hyresrätter byggs i Hemse och Klintehamn

Avtalet som ska ge Hemse, Klintehamn och Visby sammanlagt 130 lägenheter har godkänts av regionstyrelsens arbetsutskott. Det är första gången som dubbel markanvisning används för att få fler bostäder på landsbygden.

Nu har bygglov lämnats in för alla tre fastigheter som ingår i den dubbla markanvisningen och en ny plats är anvisad för Hemsegrillen.  

– Vi har beslutat att skriva under genomförandeavtalet och Johan Gate har redan gjort det, säger Eva Nypelius (C) ordförande i regionstyrelsen efter arbetsutskottet sammanträde på onsdagen. 

För två år sedan utsåg regionen Johan Gates bolag, Österled Fastighets AB, som vinnare i den dubbla markanvisningstävlingen för fastigheterna Kopparslagaren 1 i Visby, Talgoxen 3 i Hemse och Odvalds 1:35 i Klintehamn. 

Den dubbla markanvisningstävlingen har som syfte att skapa nya hyresbostäder i tätorter utanför Visby och det är första gången den här formen av upphandling prövas.

– Syftet är att få igång bostadsbyggande även på landsbygden. Politiken har varit enig om att stimulera till detta genom att locka med en mer attraktiv tomt i Visby. Tanken är att se det som ett paket, säger Eva Nypelius och säger att det här är ett första försök. 

Projektet har dragit ut på tiden ett år. 

– På Talgoxen 3 i Hemse har vi jobbat med en alternativ placering av kiosken som står på fastigheten sedan tidigare. En plats på torget vid biblioteket söker man bygglov för nu. 

För att säkerställa att vinnaren fullföljer hela markanvisningsavtalet har vissa regler satts upp. Bostäderna i Hemse och Klintehamn ska till 100 procent vara hyresrätter. Drygt 20 procent av bostäderna på Terra nova ska också vara hyresrätter. Om bostäderna upplåts på att annat sätt krävs företaget på ett vite om 71 850 000 kronor. Det är samma summa som köpeskillingen för de tre fastigheterna. 

När det gäller Kopparslagaren 1 i Visby finns flera villkor. Köpekontrakt för fastigheterna i Hemse och Klintehamn ska vara undertecknade och bottenplattorna på dessa fastigheter vara gjutna. Dessutom ska avtal vara skrivna och bygglov beviljat. Där kommer största delen av lägenheterna att vara bostadsrätter. För att kunna finansiera hela projektet  måste bostadsrätterna på Kopparslagaren säljas i förväg, enligt Johan Gate. 

För att Österled Ab ska få köpa fastigheterna i Hemse och Klintehamn kräver regionen att det finns ett tecknat genomförandeavtal och att bygglov är beviljat. Tiden för när byggnaderna ska vara klara har flyttats fram till sista december 2022. 

Länk till originalartikel:
https://helagotland.se/artikel/hyresratter-byggs-i-hemse-och-klintehamn/wl6x1pel