Lediga kontor i Visby

Vi har lediga kontorslokaler på bästa läge i Visby. Välj mellan Stora Torget i Visby innerstad, A7-området eller Lundbygatan.

Hyreslägenheter Visby och Klintehamn

Vi bygger nya lägenheter i Visby, Klintheman och Hemse. Läs mer och gör intresseanmälan här.

Nu är grunden lagd för 128 nya lägenheter på Gotland

Detta är en artikel från Gå till helagotland.se

Bottenplattorna är gjutna i Klintehamn och Hemse, vilket innebär att Johan Gate fullföljt första delen i det unika avtal som ska ge Gotland 128 nya lägenheter inom ett par år. ”Med gotländska mått mätt är det här ett väldigt stort projekt”, säger Johan Gate.

Det var redan i april 2018 som det stod klart att Johan Gates bolag Österled Fastighets AB vunnit Region Gotlands dubbla markanvisning, vilken var den första i sitt slag på ön. Syftet med lösningen är att från regionens håll få privata aktörer att bygga bostäder på mindre attraktiva orter, i det här fallet Hemse och Klintehamn. I utbyte fick Österled Fastighets AB rätt att bebygga den mer attraktiva tomten Kopparslagaren 1 på Terra Nova i Visby.

Avtalet har dock kommit med en del villkor, bland annat att Johan Gate måste påbörja bygget av hyresrättslägenheterna på landsbygden innan han får sätta spaden i jorden på Terra Nova. Detta har nu skett, då bottenplattorna är gjutna såväl i Klintehamn och Hemse. Johan Gate berättar att han är glad att projektet kommit igång, men att han är kritisk till hur tidsplanen lagts upp av regionen i avtalet.

– Det blir ett moment 22 för mig i och med att jag måste komma igång med bygget här i Klintehamn och i Hemse, samtidigt som det är bostadsrätterna på Terra Nova som kommer att finansiera hela projektet. Det blir lite omvänt, vilket gör det svårt med finansieringen och leder till att jag får punga ut med pengar själv. Det blir ju också svårt för mäklaren att sälja lägenheter i Visby när vi inte vet när vi får tillgång till tomten där, säger han, men tillägger också:

– Det är första gången regionen gör på det här sättet, så man får ha lite förståelse för att allt inte fungerar perfekt. 

När regionstyrelsen sammanträdde på onsdagen röstade man igenom en försäljning av marken på Terra Nova till Johan Gate. Nu ska ärendet även godkännas i fullmäktige innan han kan påbörja bygget där. Totalt handlar det där om 78 bostadsrätter och 24 hyresrätter. I Klintehamn och Hemse rör det sig om 22 respektive 4 hyresrätter. 

– Nu kommer projekten i Klintehamn och Hemse att pausas medan vi väntar på att få fler av bostadsrätterna i Visby sålda. I dagsläget är ett 20-tal sålda, och vi måste sälja fler innan vi kan gå vidare med de andra byggnationerna. 

Totalt sett kommer de tre byggprojekten att kosta omkring 300 miljoner kronor, och Johan Gate hoppas att alla ska stå färdigbyggda under det första halvåret 2023. 

– Men det är under förutsättning att allt går som på räls från och med nu. 

Skrivet av Emil Lundberg för Helagotland.se

Gå till originalartikeln ›

Så blir satsningen i Tofta – ”Ska lyfta platsen”

Under onsdagen presenterades den nya storsatsningen Tofta Beach House mer ingående. Den nya restaurangen hämtar inspiration från några av Sveriges mest kända destinationer.

Satsningen på Tofta strand har varit omdiskuterad och många har vädrat sina åsikter kring projektet. Nu är exploatören snart färdig med Tofta Beach House som blir namnet på restaurangen som ska ligga på stranden. 

Tofta Intressenter skriver i pressmeddelandet att den nya restaurangen på sikt ska bli ett etablerat besöksmål på Gotland.

”Med internationella inslag och bli en stark besöksanledning för hela regionen”, står det i pressmeddelandet.

Prisbelönta arkitekten Andreas Forsberg är den som har ritat restaurangen.

– Arkitekturen är anpassad och skapad för att ytterligare lyfta fram den fantastiska platsen. Naturen och stranden skall alltid vara huvudnumret, berättar Andreas Forsberg, AQ3 Arkitektur.

Idéer har bland annat hämtats från väletablerade destinationer som Steam Hotel i Västerås och Ellery Beach House på Lidingö. Spik Studios har varit med och skapat båda platserna – nu har de varit med i projektet på Tofta. 

– Att få vara delaktig med vårt team och utveckla Tofta som destination är otroligt inspirerande. Vi på byrån är väldigt stolta över att få vara en del kring arbetet med koncept och interiör, säger Daniel Berg Stocks, VD på Spik Studios. 

Dennis Lundin kommer att vara ansvarig för maten i restaurangen. Han har tidigare varit köksmästare på Bolaget vid Stora torget i Visby. Han säger att inspiration hämtats från stranddestinationer som Miami och Los Angeles.

– Det finns något vackert i att förädla våra semesterfavoriter med vårt gotländska arv. Lyxen är att kombinera våra lokala råvaror med starka internationella influenser, säger Dennis Lundin. 

Tofta Beach House ska öppna i juni och målsättningen är att restaurangen ska vara öppen året runt. 

Länk till originalartikel:
https://helagotland.se/artikel/sa-blir-satsningen-i-tofta–ska-lyfta-platsen/r96n0vxr

Hela Gotland: Nu släpps 80 nya lägenheter till försäljning

Johan Gates projekt med drygt 80 bostadsrätter och ett 40-tal hyresrätter i Visby är nu ett steg närmare verklighet. Nu läggs köpelägenheterna ut till försäljning.

Entreprenören Johan Gate vann med bolaget Österled Fastighets AB våren 2018 Region Gotlands dubbla markanvisningstävling, den första i sitt slag. Avtalet gick ut på att vinnaren får bygga ett 80-tal bostadsrätter på en attraktiv Visbytomt mot att denne också uppför hyresrätter i Hemse och Klintehamn.

Nu börjar byggplanerna ta form på Terra Nova i Visby. Inom någon vecka kommer lägenheterna läggas ut för intresseanmälan hos mäklare. Nu finns också en första bild på hur området i Visby kommer se ut.

– Det kommer många lägenheter till salu i Visby inom den närmsta tiden, men inga är så billiga som de här. Det kommer bli ett bra boendealternativ för många, säger Johan Gate.

Bygglovsansökan för Visbyprojektet lämnas in inom kort. Området i Terra Nova, som är granne med det nybyggda äldreboendet, väntas likna de lägenheter i två plan som Österled redan byggt på A7. Husen ska innehålla tvåor, treor och fyror med utgångpris på mellan 1,5 miljoner kronor för den billigaste tvåan och 2,4 miljoner för den dyraste fyran. Insprängt bland borätterna blir det också 20-25 hyresrätter i samma utformning.

Byggena på landsbygden kommer sättas igång när man fått majoriteten av Visbylägenheterna sålda. Men i kontraktet med regionen krävs också att bottenplattorna i Hemse och Klinte ska ha gjutits innan man får sätta någon spade i backen i Visby.

– I Klintehamn blir det snarlika bostäder som vi bygger i Visby. Väldigt många vill hyra av oss i Klinte, så det finns ingen oro till att hitta hyresgäster varken där eller i Visby. Den stora frågan blir istället om det går att sälja alla bostadsrätter på Terra Nova, säger Johan Gate.

Vad gäller Hemse ligger bollen ännu hos regionen, menar han. Där planeras 6-8 lägenheter granne med Coop. I Klinte blir det ett 20-tal vid Odvaldsvägen.

– I Hemse är det ännu inte fullt utrett från regionen hur torget ska se ut och var gatuköket ska ta vägen.

Johan Gate känner fortfarande en bitterhet från folk om modellen med dubbel markanvisning.

– Dealen med regionen är utformad så att det krävs att majoriteten av lägenheterna på Terra Nova blir sålda för att hela projektet blir av. Istället för att vara glada att det ska byggas i Klinte och Hemse är folk sura över att modellen går ut på att lägenheterna i stan säljs först. Men det är inget jag hittat på, det är ett politiskt ställningstagande.

Plågan ska användas för utställningar

Den gamla kvarnen Plågan i södra Visby har sålts för 605 000 kronor till Johan Gate som var beredd att betala mest.

Fastigheten har varit ute på öppna marknaden och 13 budgivare gav sammanlagt 34 olika bud med en spännvidd på mellan 1 och 605 000 kronor. Det finns en detaljplan som kraftigt begränsar användandet av byggnaden som är i så dåligt skick att mäklaren inte kunde erbjuda någon invändig visning. 

Kvarnen ligger i ett parkområde och inom riksintresset för totalförsvaret, längst ut på klintkanten ovanför Lantmännens fastighet och hamnen i Visby.

Köparen har förklarat att fastigheten ska renoveras och användas som en utställningslokal. 

– Jag hoppas att köparen skapar en högre attraktionskraft till kvarnen än den är idag, säger Karl-Johan Boberg (C) ordförande i tekniska nämnden. 

Länk till originalartikel:
https://helagotland.se/artikel/plagan-ska-anvandas-for-utstallningar/7rk3mwvl

Hyresrätter byggs i Hemse och Klintehamn

Avtalet som ska ge Hemse, Klintehamn och Visby sammanlagt 130 lägenheter har godkänts av regionstyrelsens arbetsutskott. Det är första gången som dubbel markanvisning används för att få fler bostäder på landsbygden.

Nu har bygglov lämnats in för alla tre fastigheter som ingår i den dubbla markanvisningen och en ny plats är anvisad för Hemsegrillen.  

– Vi har beslutat att skriva under genomförandeavtalet och Johan Gate har redan gjort det, säger Eva Nypelius (C) ordförande i regionstyrelsen efter arbetsutskottet sammanträde på onsdagen. 

För två år sedan utsåg regionen Johan Gates bolag, Österled Fastighets AB, som vinnare i den dubbla markanvisningstävlingen för fastigheterna Kopparslagaren 1 i Visby, Talgoxen 3 i Hemse och Odvalds 1:35 i Klintehamn. 

Den dubbla markanvisningstävlingen har som syfte att skapa nya hyresbostäder i tätorter utanför Visby och det är första gången den här formen av upphandling prövas.

– Syftet är att få igång bostadsbyggande även på landsbygden. Politiken har varit enig om att stimulera till detta genom att locka med en mer attraktiv tomt i Visby. Tanken är att se det som ett paket, säger Eva Nypelius och säger att det här är ett första försök. 

Projektet har dragit ut på tiden ett år. 

– På Talgoxen 3 i Hemse har vi jobbat med en alternativ placering av kiosken som står på fastigheten sedan tidigare. En plats på torget vid biblioteket söker man bygglov för nu. 

För att säkerställa att vinnaren fullföljer hela markanvisningsavtalet har vissa regler satts upp. Bostäderna i Hemse och Klintehamn ska till 100 procent vara hyresrätter. Drygt 20 procent av bostäderna på Terra nova ska också vara hyresrätter. Om bostäderna upplåts på att annat sätt krävs företaget på ett vite om 71 850 000 kronor. Det är samma summa som köpeskillingen för de tre fastigheterna. 

När det gäller Kopparslagaren 1 i Visby finns flera villkor. Köpekontrakt för fastigheterna i Hemse och Klintehamn ska vara undertecknade och bottenplattorna på dessa fastigheter vara gjutna. Dessutom ska avtal vara skrivna och bygglov beviljat. Där kommer största delen av lägenheterna att vara bostadsrätter. För att kunna finansiera hela projektet  måste bostadsrätterna på Kopparslagaren säljas i förväg, enligt Johan Gate. 

För att Österled Ab ska få köpa fastigheterna i Hemse och Klintehamn kräver regionen att det finns ett tecknat genomförandeavtal och att bygglov är beviljat. Tiden för när byggnaderna ska vara klara har flyttats fram till sista december 2022. 

Länk till originalartikel:
https://helagotland.se/artikel/hyresratter-byggs-i-hemse-och-klintehamn/wl6x1pel